ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

» تماس با پایگاه تخصصی دیابت ایران
 
 
 
 
           آدرس : تهران - فلکه دوم صاقیه - سازمان آب غربی - گلستان 2 - پلاک 3 واحد 11
 
           تلفن های تماس : 44013389 - 44011363
 
           مدیر مسئول و صاحب امتیاز  پایگاه تخصصی دیابت ایران                                              info@diabeti.ir  
 
           واحد تبلیغات و بازاریابی پایگاه تخصصی دیابت ایران                                                    ads@diabeti.ir
 
           پیشتیبانی فنی سایت پایگاه تخصصی دیابت ایران                                            webmaster@diabeti.ir